Page 8 - Especial UDEC rectores
P. 8

8  Sábado 8 de enero de 2022                                           www.ladiscusion.cl

    #[email protected]@ŝIHBM [email protected]ő> 3AB!
                                                                   '050 *4*%030 7"-&/;6&-" .
   Viene de pág. 7   DBDJÓO DMBSB B MB DPNVOJEBE VOJWFSTJUBSJB
    y&O RVÊ NBUFSJBT EF QSPZFDDJÓO GV
   UVSB QBSB FM QBÎT DSFF VTUFE RVF EFCF
   SÎB FTQFDJBMJ[BSTF MB 6EF$
    ‡ -B 6EF$ FT VOB VOJWFSTJEBE DPNQMF
   UB Z DPNQMFKB Z FT GVOEBNFOUBM DPOTFSWBS
   FM NPEFMP EF EPDFODJB RVF QPTFF Z OP JN
   QPOFS NPEFMPT BKFOPT B MB DVMUVSB PSHBOJ
   [BDJPOBM RVF BEFNÃT QPOFO FO DVFTUJÓO
   MB FTUBCJMJEBE MBCPSBM DPNP TVDFEJÓ SF
   DJFOUFNFOUF DPO FM QSPZFDUP EF SFHMBNFO
   UP EFM BDBEÊNJDP RVF JNQVMTB MB BDUVBM
   SFDUPSÎB

   7*/$6-"$*¶/ $0/ &- .&%*0
    y2VÊ FWBMVBDJÓO IBDF EF FTUB EJNFO
   TJÓO VOJWFSTJUBSJB FO QBSUJDVMBS EF
   $PSDVEFD 1JOBDPUFDB FM $MVC EF 'ÙU
   CPM #ÃTRVFUCPM y$SFF VTUFE RVF BM
   HVOBT EF FTUBT FOUJEBEFT SFRVJFSFO
   NÃT BQPZP DVÃMFT TFSÎBO 6TUFE JOOP
   WBSÎB DSFBOEP OVFWBT JOTUBODJBT QBSB
   MB WJODVMBDJÓO DPO FM NFEJP
    ‡ $SFFNPT RVF UPEP MP SFMBDJPOBEP
   DPO FM $MVC %FQPSUJWP NFSFDF TFS FTUVEJB
   EP QPSRVF IBZ IFDIPT QPDP USBOTQBSFO
   UFT FO UPSOP B TV HFTUJÓO MP RVF IB JNQMJ
   DBEP JODMVTP VOB EFNBOEB QPS DBTJ NJM NJ
   MMPOFT EF QFTPT "IPSB CJFO DPNP ZB MF
   FYQMJRVÊ DPODFCJNPT MB WJODVMBDJÓO DPO
   FM NFEJP FO VO TFOUJEP NVDIP NÃT BNQMJP
   *NQVMTBSFNPT DPO GVFS[B MB DSFBDJÓO EFM
   .VTFP EF )JTUPSJB /BUVSBM Z VOB MJCSFSÎB
   FO FM DBNQVT WJODVMBEB B MB FEJUPSJBM
   6EF$
    y2VÊ JNQPSUBODJB MF BUSJCVZF B MB JO
   UFSOBDJPOBMJ[BDJÓO EF MB 6EF$ )B
   SÎB DBNCJPT FO FTUB NBUFSJB yDVÃMFT
   TFSÎBO
    ‡ 5FOFNPT VOB GVFSUF WJODVMBDJÓO JO
   UFSOBDJPOBM EFTEF IBDF BÒPT B OJWFM FTUV
   EJBOUJM QFSP DSFP RVF GBMUB JNQVMTBSMB B OJ
   WFM BDBEÊNJDP GPNFOUBOEP FM QPTEPDUP
   SBEP Z BVNFOUBOEP MPT GPOEPT EF BQPZP
   QBSB WJBKFT
    y2VÊ JNQPSUBODJB MF PUPSHB VTUFE B
   MB QBSUJDJQBDJÓO EF MB 6EF$ FO PSHBOJT
   NPT DPNP $SVDI Z (
     ‡ 4PO PSHBOJTNPT JNQPSUBOUÎTJNPT Z
   QPS FOEF EFCFNPT SFUPNBS FM MJEFSB[HP                      1"/%&.*" i-B QSPMPOHBDJÓO EF MB QBOEFNJB FT VOB QPTJCJMJEBE Z TJ FMMP MMFHB B
   RVF UVWJNPT FO BNCPT QVFT EFCFNPT                       TVDFEFS EFCFSFNPT QSFPDVQBSOPT OP TPMP EF RVF MPT FTUVEJBOUFT UFOHBO UPEP MP
   DPOUSJCVJS DPO OVFTUSB NJSBEB BM EFTBSSP                    OFDFTBSJP QBSB BDDFEFS B DMBTFT TJOP RVF DPNP ZB EJKF MPT QSPGFTPSFT Z GVODJPOBSJPTu
   MMP EF MBT QPMÎUJDBT QÙCMJDBT FO NBUFSJB EF
   FEVDBDJÓO TVQFSJPS FTQFDJBMNFOUF QSP
   NPWJFOEP  B QSPNPWFS VOB NJSBEB RVF
   DPOTJEFSF MPT BQPSUFT Z RVF FGFDUVBNPT     &O FM DBTP EF $IJMM›O OFDFTJUBNPT                UBNCJÊO EF FMFDDJÓO EJSFDUB EF MBT BVUP
   B MB TPDJFEBE Z UBNCJÊO MBT EJGJDVMUBEFT i                                  SJEBEFT &O SFTVNFO TF SFRVJFSF EF NÃT
   RVF FOGSFOUBNPT TPCSF UPEP FO NBUFSJB  USBCBKBS FO MB DSFBDJ«O EF VO FEJGJDJP                EFNPDSBDJB Z OP NFOPT DPNP IB TVDFEJ
   GJOBODJFSB                                                   EP FTUPT ÙMUJNPT USFT BÒPT Z NFEJP
                      JOTUJUVDJPOBM Z EF VO IJUP RVF E¢ JEFOUJEBE                 y2VÊ PQJOB TPCSF MB FMBCPSBDJÓO EF
   $".164 6%&$             BM DBNQVT &O -PT ÒOHFMFT TF SFRVJFSF OP                 QMBOFT NBFTUSPT RVF TF SFBMJ[BO FO
    $PO FM PCKFUJWP EF GPSUBMFDFS TVT DB                                     BNCPT DBNQVT
   QBDJEBEFT y2VÊ QSPQVFTUBT JNQVMTBSÎB  TPMP EF VO FEJGJDJP EFM NJTNP UJQP TJOP                 ‡ 2VF EJDIPT QSPZFDUPT TF EFCFO SFB
   VTUFE QBSB MPT DBNQVT EF $IJMMÃO Z -PT                                     MJ[BS TPCSF MB CBTF EF VOB QBSUJDJQBDJÓO
   ¦OHFMFT               UBNCJ¢O EF FMFDDJ«O EJSFDUB EF MBT                    FGFDUJWB EF MB DPNVOJEBE FO VO NBSDP EF
    ‡ &O FM DBTP EF $IJMMÃO OFDFTJUBNPT USB                                   JSSFTUSJDUP SFTQFUP B MB EJTJEFODJB BEF
   CBKBS FO MB DSFBDJÓO EF VO FEJGJDJP JOTUJUV  BVUPSJEBEFTw                           NÃT EF DPOUBS DPO FM GJOBODJBNJFOUP
   DJPOBM Z EF VO IJUP RVF EÊ JEFOUJEBE BM                                    BEFDVBEP
   DBNQVT &O -PT "OHFMFT TF SFRVJFSF OP                                      y2VÊ IBSÎB VTUFE QBSB NFKPSBS MB JO
   TPMP EF VO FEJGJDJP EFM NJTNP UJQP TJOP                                    UFHSBDJÓO DPO MB DPNVOJEBE FO BN
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13