Page 3 - Especial UDEC rectores
P. 3

www.ladiscusion.cl                                         %JBSJP $PODFQDJ«O 4›CBEP  EF FOFSP EF
                                                          Sábado 8 de enero de 2022

    i                                      DJPOFT Z MBT QBUFOUFT HFOFSBS VO JNQBD  MBCPSBUJWP DPO FNQSFTBT Z FM TVSHJNJFO
       -B 6EF$ FT SFDPOPDJEB QPS TV BQPSUF B
                                          UP FO MPT UFSSJUPSJPT Z DPOTPMJEBS VOB DVM
                                                           UP Z DSFDJNJFOUP EF FNQSFOEJNJFOUPT
                                          UVSB JOUFSEJTDJQMJOBSJB Z DPMBCPSBUJWB FO
                                                            'JOBMNFOUF EFCFNPT IBDFSOPT DBSHP
     MB GPSNBDJ«O EF QSPGFTJPOBMFT Z DPNP
     NPUPS EF NPWJMJEBE TPDJBMw                         * % J &O DPOTFDVFODJB JNQVMTBSFNPT  EF MBT EFCJMJEBEFT RVF BÙO UFOFNPT FO
                                                           NBUFSJB EF USBOTGFSFODJB UFDOPMÓHJDB &T
                                          UPEBT MBT ÃSFBT EFM DPOPDJNJFOUP B USBWÊT
                                                           JNQPSUBOUF EFTUBDBS RVF QPS GBMUB EF GJ
                                          EF QSPQVFTUBT DPMBCPSBUJWBT RVF BCPSEFO
                                          TPMVDJPOFT B UFNBT DPNQMFKPT 4F DSFBSÃ  OBODJBNJFOUP IBZ NVDIPT EFTBSSPMMPT
                                          VOB 1PMÎUJDB EF $FOUSPT EF *OWFTUJHBDJÓO  DPO BMUP QPUFODJBM RVF TÓMP MMFHBO B OJWF
                                          RVF QFSNJUB TJOFSHJ[BS DBQBDJEBEFT Z  MFT UFNQSBOPT FO UÊSNJOPT EF NBEVSF[
    BM QPTHSBEP DSFF RVF MB PGFSUB BDUVBM                    SFTQPOEFS B MBT OFDFTJEBEFT EFM FOUPSOP  UFDOPMÓHJDB OP TVGJDJFOUFT QBSB USBOTGF
    FT MB BEFDVBEB P IBZ ÃSFBT EFGJDJUBSJBT                   JOUFSBDUVBOEP DPO TFDUPSFT QÙCMJDPT Z  SJS F JNQMFNFOUBS B HSBO FTDBMB 7FNPT FO
    EPOEF EFCFSÎB IBCFS NBZPS ÊOGBTJT                      QSJWBEPT *NQVMTBSFNPT MB FDPOPNÎB DJS  FMMP VOB PQPSUVOJEBE QPS MP RVF JNQVMTB
    Z P JOWFSTJÓO 2VF QSPQPOF VTUFE QBSB                     DVMBS MB EJWFSTJGJDBDJÓO Z BEJDJÓO EF WB  SFNPT VO QSPHSBNB RVF IBHB GBDUJCMF
    NFKPSBS MB JOTFSDJÓO MBCPSBM EF MPT                     MPS EF MBT DBEFOBT QSPEVDUJWBT Z DSFBSF  RVF BRVFMMBT TPMVDJPOFT RVF UFOHBO VO
    FHSFTBEPT EF MB 6EF$                             NPT FM 0CTFSWBUPSJP EF $PNQMFKJEBE  BMUP QPUFODJBM DPNFSDJBM QVFEBO USBOTJ
    ‡ -B 6EF$ FT SFDPOPDJEB QPS TV BQPS                    &DPOÓNJDB &TUP VOJEP B VO 1SPHSBNB
    UF B MB GPSNBDJÓO EF QSPGFTJPOBMFT Z DPNP                  EF "DFMFSBDJÓO Z &TDBMBNJFOUP EF 5FDOP
    NPUPS EF NPWJMJEBE TPDJBM 3PCVTUFDFSF                    MPHÎBT QFSNJUJSÃ QPUFODJBS FM USBCBKP DP     Continúa en pág. 4
    NPT FTUF SPM QÙCMJDP NFEJBOUF FTUSBUFHJBT
    EF DBQUBDJÓO Z SFUFODJÓO EF UBMFOUP Z                                              '050 $"30-*/" &$)"(Ã& .
    BQPZP B FTUVEJBOUFT EF GBNJMJBT EF NFOP
    SFT JOHSFTPT Z TFDUPSFT SVSBMFT &M SFUP FT
    MPHSBS FYDFMFODJB EFM QSPDFTP GPSNBUJWP
    FO VO NVOEP HMPCBM DPO FTUVEJBOUFT EJ
    HJUBMFT Z DPNVOJEBEFT JOUFSEFQFOEJFO
    UFT .PEFSOJ[BSFNPT FM .PEFMP &EVDBUJ
    WP PSJFOUÃOEPMP IBDJB MB GPSNBDJÓO EF
    DJVEBEBOPT HMPCBMFT SFTQFUVPTPT EF MB EJ
    WFSTJEBE DVMUVSBM Z DSFBSFNPT FM 0CTFSWB
    UPSJP EF &NQMFBCJMJEBE QBSB TFHVJS FM EF
    TBSSPMMP Z OFDFTJEBEFT EF QFSGFDDJPOB
    NJFOUP DPOUJOVP EF OVFTUSPT "MVNOJ
    3FTQFDUP EF MB EPDFODJB FO QBOEFNJB
    FT EF KVTUJDJB SFDPOPDFS RVF ÊTUB IB TJEP
    QPTJCMF QPS FM DPNQSPNJTP EFEJDBDJÓO Z
    FTGVFS[P EF UPEB MB $PNVOJEBE 6EF$ 4J
    CJFO MB 6OJWFSTJEBE IJ[P FTGVFS[PT GSFO
    UF BM DBNCJP SFQFOUJOP FO FM DBNJOP PC
    TFSWBNPT GBMFODJBT FO NBUFSJB EF QMBOJ
    GJDBDJÓO Z BOUJDJQBDJÓO EF FTDFOBSJPT EF
    MFHBOEP MBT EFDJTJPOFT NÃT DSVDJBMFT B MPT
    BDBEÊNJDPT HFOFSBOEP VO OJWFM EF JODFS
    UJEVNCSF JOOFDFTBSJP RVF TF IB USBEVDJ
    EP FO VO BMUP OJWFM EF FTUSÊT FO OVFTUSB
    $PNVOJEBE

    *  %  *
    -B 6EF$ FT VOB EF MBT DBTBT EF FTUV
    EJPT TVQFSJPSFT RVF NÃT QSPZFDUPT TF
    BEKVEJDB B USBWÊT EF GPOEPT DPODVSTB
    CMFT $SFF VTUFE RVF IBZ FTQBDJPT EF
    NFKPSB FO FTUB EJNFOTJÓO %F TFS BTÎ
    RVÊ QSPQPOF y2VÊ NFEJEBT P BDDJP
    OFT JNQMFNFOUBSÎB QBSB NFKPSBS MB
    USBOTGFSFODJB UFDOPMÓHJDB IBDJB FN
    QSFTBT Z PSHBOJ[BDJPOFT SFHJPOBMFT Z
    OBDJPOBMFT &M BQPSUF RVF IBDF MB           i-B * % J Z MB $SFBDJÓO "SUÎTUJDB Z $VMUVSBM TPO DFOUSBMFT FO
    6EF$ FO HFOFSBDJÓO EF DPOPDJNJFOUP
    EB DVFOUB EF UPEP TV QPUFODJBM P          FM DBNJOP IBDJB VOB VOJWFSTJEBE EF SBOHP NVOEJBM -B
    yDSFF VTUFE RVF IBZ ÃSFBT EPOEF TF
    EFCFO GPSUBMFDFS MBT DBQBDJEBEFT EF         HFOFSBDJÓO EF DPOEJDJPOFT FRVJUBUJWBT QBSB RVF MB
    JOWFTUJHBDJÓO $VÃMFT TFSÎBO FTBT          DPNVOJEBE BDBEÊNJDB FODVFOUSF FO MB JOTUJUVDJÓO FM
    ÃSFBT &O RVÊ NBUFSJBT EF QSPZFDDJÓO
    GVUVSB QBSB FM QBÎT  yDSFF VTUFE RVF        FOUPSOP BEFDVBEP QBSB FM EFTBSSPMMP EF TVT DBQBDJEBEFT FT
    EFCFSÎB FTQFDJBMJ[BSTF MB 6EF$
    ‡ -B * % J Z MB $SFBDJÓO "SUÎTUJDB Z        MB DMBWF QBSB BVNFOUBS MB DBOUJEBE EF QSPZFDUPT
    $VMUVSBM TPO DFOUSBMFT FO FM DBNJOP IBDJB
    VOB VOJWFSTJEBE EF SBOHP NVOEJBM -B         BEKVEJDBEPT MBT QVCMJDBDJPOFT Z MBT QBUFOUFT Z QBSB HFOFSBS
    HFOFSBDJÓO EF DPOEJDJPOFT FRVJUBUJWBT        VO JNQBDUP FO MPT UFSSJUPSJPT Z DPOTPMJEBS VOB DVMUVSB
    QBSB RVF MB DPNVOJEBE BDBEÊNJDB FO
    DVFOUSF FO MB *OTUJUVDJÓO FM FOUPSOP BEF       JOUFSEJTDJQMJOBSJB Z DPMBCPSBUJWB FO * % J *NQVMTBSFNPT
    DVBEP QBSB FM EFTBSSPMMP EF TVT DBQBDJEB
    EFT FT MB DMBWF QBSB BVNFOUBS MB DBOUJEBE      UPEBT MBT ÃSFBT EFM DPOPDJNJFOUPu
    EF QSPZFDUPT BEKVEJDBEPT MBT QVCMJDB
   1   2   3   4   5   6   7   8