Page 12 - Especial UDEC rectores
P. 12

12  Sábado 8 de enero de 2022                                           www.ladiscusion.cl

    #[email protected]@ŝIHBM [email protected]ő> 3AB!
                                                                   '050 *4*%030 7"-&/;6&-" .
   Viene de pág. 11


   GPSNBDJÓO EF UBMFOUP JOWFTUJHBDJÓO Z FO JO
   OPWBDJÓO Z FNQSFOEJNJFOUP &TQFSBNPT
   BWBO[BS EFTEF QSPZFDUPT IBDJB MÎOFBT Z QSP
   HSBNBT EF JOWFTUJHBDJÓO NBZPSFT
    y&M BQPSUF RVF IBDF MB 6EF$ FO HFOFSB
   DJÓO EF DPOPDJNJFOUP EB DVFOUB EF UPEP
   TV QPUFODJBM P yDSFF VTUFE RVF IBZ ÃSFBT
   EPOEF TF EFCFO GPSUBMFDFS MBT DBQBDJEB
   EFT EF JOWFTUJHBDJÓO y$VÃMFT TFSÎBO FTBT
   ÃSFBT
    ‡ -B 6EF$ FTUà BM NÃYJNP EF TVT DBQBDJ
   EBEFT FO MB BDUVBMJEBE 4J DPNQBSBNPT OVFT
   USPT JOEJDBEPSFT EF FYDFMFODJB FO UÊSNJOPT EF
   MPT JOHSFTPT QBSB FTUBT BDUJWJEBEFT OVFTUSB
   6OJWFSTJEBE FT MB NÃT FGJDJFOUF Z FGFDUJWB EFM
   TJTUFNB OBDJPOBM 1PS MP UBOUP TPMP SFRVFSJ
   NPT BVNFOUBS OVFTUSPT JOHSFTPT RVF BN
   QMÎFO MBT DBQBDJEBEFT IVNBOBT Z NBUFSJBMFT
   QBSB QBSUJDJQBS FO MB HFOFSBDJÓO EF OVFWP DP
   OPDJNJFOUP F JOWFSUJS FO ÃSFBT FNFSHFOUFT
    y&O RVÊ NBUFSJBT EF QSPZFDDJÓO GVUVSB
   QBSB FM QBÎT DSFF VTUFE RVF EFCFSÎB FTQF
   DJBMJ[BSTF MB 6EF$
    ‡ -B 6EF$ DPNP VOB VOJWFSTJEBE DPNQMF
   UB Z DPNQMFKB EFCF FTUBS QFSNBOFOUFNFOUF
   PCTFSWBOEP MBT ÃSFBT FNFSHFOUFT B OJWFM HMP
   CBM QPS TVQVFTUP EFCFNPT SFGPS[BS OVFTUSP
   DPNQSPNJTP JOTUJUVDJPOBM DPO FM EFTBSSPMMP
   TPTUFOJCMF Z FM SFFNQMB[P HSBEVBM EF MB NB
   USJ[ QSPEVDUJWB FO OVFTUSP QBÎT IBDJB VOB
   FDPOPNÎB CBTBEB FO FM DPOPDJNJFOUP

   7*/$6-"$*¶/ $0/ &- .&%*0
    y2VÊ FWBMVBDJÓO IBDF EF FTUB EJNFO
   TJÓO VOJWFSTJUBSJB FO QBSUJDVMBS EF $PS
   DVEFD 1JOBDPUFDB FM $MVC EF 'ÙUCPM #ÃT
   RVFUCPM y$SFF VTUFE RVF BMHVOBT EF FT
   UBT FOUJEBEFT SFRVJFSFO NÃT BQPZP
   y$VÃMFT TFSÎBO y6TUFE JOOPWBSÎB DSFBO
   EP OVFWBT JOTUBODJBT QBSB MB WJODVMBDJÓO
   DPO FM NFEJP
    ‡ &T VO PSHVMMP FTUBS FO FM QSJNFS MVHBS OB
   DJPOBM FO FTUB ÃSFB NJTJPOBM TFHÙO FTUVEJP EF
   6OJWFSTJUBT &MMP TF EFCF OP TPMP BM WBMJPTP
   BQPSUF EF MB $PSDVEFD 1JOBDPUFDB Z MPT DPO
   KVOUPT EFQPSUJWPT TJOP BM USBCBKP BDBEÊNJDP
   6EF$ FO PUSBT ÃSFBT EF WJODVMBDJÓO DPNP MB
   USBOTGFSFODJB UFDOPMÓHJDB JOOPWBDJÓO Z FEV
   DBDJÓO DPOUJOVB P FM EFTBSSPMMP EF QSPZFDUPT
   '*$ Z 'POEFG FOUSF PUSPT )PZ DPOUBNPT DPO
   VOB 1PMÎUJDB *OTUJUVDJPOBM EF 7JODVMBDJÓO                           1"/%&.*" i%VSBOUF    DSFBNPT MB 6OJEBE EF "QPZP
   DPO VOJEBEFT FTQFDÎGJDBT FO $IJMMÃO Z -PT                           1TJDPTPDJBM QBSB FM 1FSTPOBM 6OJWFSTJUBSJP 6"116 Z TFHVJSÃ
   ¦OHFMFT Z VO GPOEP DPODVSTBCMF QBSB BV                            GVODJPOBOEP EVSBOUF UPEP FM   u
   NFOUBS MBT BDDJPOFT CJEJSFDDJPOBMFT Z TV JO
   UFHSBDJÓO FO MB GPSNBDJÓO EF QSF Z QPTUHSB
   TFHVJS GPSUBMFDJÊOEPMB &TUF ÙMUJNP UJFNQP MB i             TPO WJUBMFT FO VO NVOEP HMPCBMJ[BEP 1PS  TPS EFM .JOJTUFSJP EF &EVDBDJÓO FT VOB FT
   EP /VFTUSB DBQBDJEBE EF SFMBDJPOBSOPT DP
                          -B 6EF$ DPNP
   MBCPSBUJWB Z DPDSFBUJWBNFOUF DPO MB
                                                          USVDUVSB EF QBSUJDJQBDJÓO DMBWF FO MB GPS
   DPNVOJEBE FYUFSOB FT JOIFSFOUF B OVFTUSB
                                        FMMP OVFTUSB NFUB BM   FT BMDBO[BS MPT
                       VOB VOJWFSTJEBE
                                          FTUVEJBOUFT FYUSBOKFSPT SFBMJ[BOEP FT
                                                          NVMBDJÓO Z FWBMVBDJÓO EF QPMÎUJDBT FO &EV
   6OJWFSTJEBE EFTEF TV GVOEBDJÓO Z RVFSFNPT
   IFNPT WJTUP EFTQMFHBSTF QPS FKFNQMP FO MBT  DPNQMFUB Z        UBEÎBT FO OVFTUSB 6OJWFSTJEBE NFEJBOUF VOB  DBDJÓO 4VQFSJPS 1PS MP BOUFSJPS FTQFSP
                                                          TFHVJS BQPSUBOEP FO MB SFDVQFSBDJÓO EF TV
                                        PGFSUB DPNQMFNFOUBSJB EF iUVSJTNP DJFOUÎGJ
   JOJDJBUJWBT EF BQPZP BTPDJBEBT B MB TVQFSBDJÓO  DPNQMFKB EFCF FTUBS  DPu CBTBEP FO MPT iMBCPSBUPSJPT OBUVSBMFTu EFM  SPM GVOEBNFOUBM F IJTUÓSJDP $SFBEB SF
   EF MB QBOEFNJB WBDVOBDJÓO EJBHOÓTUJDP                 #JPCÎP Z µVCMF "EJDJPOBMNFOUF BVNFOUBSF  DJFOUFNFOUF ( FT VOB SFE EF DPMBCPSB
   QSPZFDDJPOFT EF DPOUBHJPT SFTQJSBEPS NFDÃ  QFSNBOFOUFNFOUF       NPT MPT SFDVSTPT QBSB MBT FTUBEÎBT Z QSÃDUJDBT  DJÓO EF HSBO SFMFWBODJB EBEB TV NJTJÓO EF
   OJDP  BM QSPDFTP DPOTUJUVZFOUF 'PSP $POTUJ               QSPGFTJPOBMFT EF OVFTUSPT FTUVEJBOUFT FO DFO  BQPSUBS BM NFKPSBNJFOUP EF MB GPSNBDJÓO
   UVZFOUF 6EF$ Z MB DPOGPSNBDJÓO EF $36$)  PCTFSWBOEP MBT        USPT Z FNQSFTBT JOUFSOBDJPOBMFT   EF OVFTUSPT FTUVEJBOUFT Z MB WJODVMBDJÓO
   #JPCÎP µVCMF              ›SFBT FNFSHFOUFT B         y2VÊ JNQPSUBODJB MF PUPSHB VTUFE B MB  DPO MB TPDJFEBE
    y2VÊ JNQPSUBODJB MF BUSJCVZF B MB JOUFS                QBSUJDJQBDJÓO EF MB 6EF$ FO PSHBOJTNPT
   OBDJPOBMJ[BDJÓO EF MB 6EF$ y)BSÎB DBN  OJWFM HMPCBMw          DPNP $SVDI Z (           $".164 6%&$
   CJPT FO FTUB NBUFSJB y$VÃMFT TFSÎBO                   ‡ -B 6EF$ IB JOUFHSBEP FM $36$) EFT  $PO PCKFUJWP EF GPSUBMFDFS TVT DBQBDJEB
    ‡ -BT BDUJWJEBEFT EF JOUFSOBDJPOBMJ[BDJÓO               EF TV DSFBDJÓO FO   Z FO TV SPM EF BTF  EFT yRVÊ QSPQVFTUBT JNQVMTBSÎB VTUFE
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17