Page 4 - Especial UDEC rectores
P. 4

Sábado 8 de enero de 2022                                           www.ladiscusion.cl

    #[email protected]@ŝIHBM [email protected]ő> 3AB!
                                                                   '050 $"30-*/" &$)"(Ã& .
   Viene de pág. 3


   UBS IBDJB MB DSFBDJÓO EF TUBSUVQT Z TQJO PGG
   Z GJOBMNFOUF MMFHVFO DPO TVT EJTUJOUBT
   PGFSUBT Z TPMVDJPOFT BM NFSDBEP

   7*/$6-"$*¶/ $0/ &- .&%*0
    y2VÊ FWBMVBDJÓO IBDF EF FTUB EJ
   NFOTJÓO VOJWFSTJUBSJB FO QBSUJDVMBS
   EF $PSDVEFD 1JOBDPUFDB FM $MVC EF
   'ÙUCPM #ÃTRVFUCPM y$SFF VTUFE RVF
   BMHVOBT EF FTUBT FOUJEBEFT SFRVJFSFO
   NÃT BQPZP %F TFS BTÎ yDVÃMFT TF
   SÎBO y6TUFE JOOPWBSÎB DSFBOEP OVF
   WBT JOTUBODJBT QBSB MB WJODVMBDJÓO DPO
   FM NFEJP y2VÊ JNQPSUBODJB MF BUSJ
   CVZF B MB JOUFSOBDJPOBMJ[BDJÓO EF MB
   6EF$ y)BSÎB DBNCJPT FO FTUB NBUF
   SJB %F TFS BTÎ yDVÃMFT TFSÎBO y2VÊ
   JNQPSUBODJB MF PUPSHB VTUFE B MB QBS
   UJDJQBDJÓO EF MB 6EF$ FO PSHBOJTNPT
   DPNP $SVDI Z (
    ‡ -PT EFTBGÎPT EF TVTUFOUBCJMJEBE USBT
   DJFOEFO BM DPODFQUP USBEJDJPOBM EF WJODV
   MBDJÓO DPO FM NFEJP -BT VOJWFSTJEBEFT EF
   FYDFMFODJB EFTBSSPMMBO BMJBO[BT QBSB MP
   HSBS MPT PCKFUJWPT DPNVOFT EF MB TPDJFEBE
   FTUBCMFDFO SFMBDJPOFT TÓMJEBT F JODMVTJWBT
   DSFBO WBMPS DPNQBSUJEP F JNQBDUBO FO MPT
   UFSSJUPSJPT Z MBT DPNVOJEBEFT  &O FM FDP
   TJTUFNB EF &EVDBDJÓO 4VQFSJPS FTUP QVF
   EF MPHSBSTF FO FM $36$) Z ( Z MB "HSV
   QBDJÓO EF 6OJWFSTJEBEFT 3FHJPOBMFT QFSP
   IPZ FT JNQFSBUJWP BNQMJBS FTUBT BMJBO[BT
   IBDJB PUSPT BDUPSFT
    %FTBSSPMMBSFNPT VO .PEFMP EF 7JODV
   MBDJÓO DPO FM .FEJP CBTBEP FO DPPQFSB
   DJÓO CJEJSFDDJPOBM DPO FM FOUPSOP MP RVF
   VOJEP B MB &TUSBUFHJB EF 4VTUFOUBCJMJEBE
   QFSNJUJSÃ GPSKBS FM DPNQSPNJTP EF MB
   6EF$ DPO MPT 0CKFUJWPT EF %FTBSSPMMP
   4PTUFOJCMF BM BMFSP EF VO QSPZFDUP JOTUJ
   UVDJPOBM 0SHBOJ[BDJPOFT DPNP $PSDV
   EFD 1JOBDPUFDB $MVCFT %FQPSUJWPT QSP
   GFTJPOBMFT Z 3BNBT %FQPSUJWBT EF DB
   SÃDUFS VOJWFSTJUBSJP TPO SFMFWBOUFT FO
   FTF NPEFMP Z TFSÃO GPSUBMFDJEBT "EJDJP
   OBMNFOUF JNQVMTBSFNPT MB DSFBDJÓO EF
   VO $FOUSP EF *OEVTUSJB $SFBUJWB FM $PO
   TFSWBUPSJP EF .ÙTJDB VOB $PNQBÒÎB
   5FBUSBM $JVEBEBOB Z MB &TDVFMB EF "SUFT
   1PQVMBSFT
    -B JOUFSOBDJPOBMJ[BDJÓO FT VO ÃSFB EF                               1"/%&.*" i&T EF KVTUJDJB SFDPOPDFS RVF MB
   GJDJFOUF FO MB 6EF$ RVF EFCF TFS FOGPDB                               SFTQVFTUB B FTUB IB TJEP QPTJCMF QPS FM DPNQSPNJTP
   EB EF VOB NBOFSB EJTUJOUB &M FOGPRVF                                EFEJDBDJÓO Z FTGVFS[P EF UPEB MB DPNVOJEBEu
   USBEJDJPOBM IB GBWPSFDJEP B RVJFOFT UJF
   OFO NFKPS DBQJUBM DVMUVSBM JODSFNFO
   EBE B MB IFUFSPHFOFJEBE TPDJPDVMUVSBM i                                   DPO MB DPNVOJEBE FO BNCPT DBNQVT
   UBOEP MB EFTJHVBMEBE &M NVOEP WJSUVBM
                        -B 6EF$ EFCF EFGFOEFS TV SPM
   QFSNJUF DFSSBS FTUB CSFDIB BDFSDBOEP
                                                           ‡ -PT QMBOFT NBFTUSPT JOJDJBEPT SFDJFO
   FYQFSJFODJBT EF JOUFSDVMUVSBMJEBE GBDJ
                      Q°CMJDP F JNQVMTBS JHVBMEBE EF USBUP
   MJUBOEP FM DBNCJP EFTEF MB IPNPHFOFJ
                                                          UFNFOUF CBKP MB FTUSBUFHJB CPUUPO VQ BZV
   1BSB BQPZBS FTUF USÃOTJUP DSFBSFNPT FM  FOUSF VOJWFSTJEBEFTw                        EBO FO FM EJBHOÓTUJDP Z GBWPSFDFO MB QBSUJ
                                                          DJQBDJÓO 4JO FNCBSHP IBTUB FM NPNFOUP
   $FOUSP EF *EJPNBT                                              TÓMP TF BQSFDJB MB JOUFODJÓO EF NFKPSB EF JO
                                                          GSBFTUSVDUVSB TJO VO NPEFMP EF EFTBSSPMMP
   $".164 6%&$                                                 EF MBSHP QMB[P EF QFSUJOFODJB UFSSJUPSJBM
    $PO PCKFUJWP EF GPSUBMFDFS TVT DBQB                                    *NQVMTBSFNPT VO 1PMP EF %FTBSSPMMP
   DJEBEFT yRVÊ QSPQVFTUBT JNQVMTBSÎB                                     "HSPBMJNFOUBSJP QBSB FM $BNQVT $IJMMÃO Z
   VTUFE QBSB MPT DBNQVT EF $IJMMÃO Z                                      VO 1PMP EF %FTBSSPMMP 4PDJBM QBSB FM $BN
   -PT ¦OHFMFT y2VÊ PQJOB TPCSF MB FMB                                     QVT -PT ¦OHFMFT
   CPSBDJÓO EF QMBOFT NBFTUSPT RVF TF
   SFBMJ[BO FO BNCPT DBNQVT y2VÊ IB                                       1"/%&.*"
   SÎB VTUFE QBSB NFKPSBS MB JOUFHSBDJÓO                                     $POTJEFSBOEP MB QBOEFNJB EFM DPSP
   1   2   3   4   5   6   7   8   9