Page 13 - Especial UDEC rectores
P. 13

www.ladiscusion.cl                                         %JBSJP $PODFQDJ«O 4›CBEP  EF FOFSP EF
                                                                         13
                                                          Sábado 8 de enero de 2022

    QBSB MPT DBNQVT EF $IJMMÃO Z -PT ¦OHFMFT  MFT DJFOUÎGJDPT Z DVMUVSBMFT EFM QBÎTu 3FHVMBDJÓO   BÒPT Z BIPSB TF IB SFJOJDJBEP FTF DBNJ  FTUPT ÙMUJNPT BÒPT Z RVF DPOTJEFSB MPT EJT
    ‡ 1BSB BNCPT DBNQVT EFCFNPT GPSUBMFDFS  1BSB MB 6EF$ FT SFMFWBOUF RVF TF JNQMFNFOUFO  OP y$ÓNP DSFF RVF MB VOJWFSTJEBE FO  UJOUPT ÃNCJUPT EF MB BDSFEJUBDJÓO JOTUJUVDJP
    EF NPEP TJHOJGJDBUJWP TV JOGSBFTUSVDUVSB DPO  MPT BSBODFMFT SFHVMBEPT FO DPSUP QMB[P  GSFOUB FTUF OVFWP EFTBGÎP  yDÓNP FWB  OBM &O UPEBT MBT BDUJWJEBEFT NJTJPOBMFT
    ÊOGBTJT FO MB QSJNFSB FUBQB FO FM DBNQVT -PT  y$ÓNP QSPZFDUB MB HFTUJÓO GJOBODJFSB FO  MÙB DBEB VOP EF MPT BUSJCVUPT EF MB 6EF$  TF IBO EFTBSSPMMBEP QPMÎUJDBT EJSJHJEBT BM
    ¦OHFMFT RVF TF JOJDJBSÃ FO    DPOTJEFSBO  VO FWFOUVBM HPCJFSOP VOJWFSTJUBSJP B TV  RVF TPO QPOEFSBEPT FO FTUF QSPDFTP  BTFHVSBNJFOUP EF MB DBMJEBE Z TF JEFOUJGJ
    EP MBT PCTFSWBDJPOFT EFM JOGPSNF EF BDSFEJ  DBSHP           QPS MB $/"             DBO NFDBOJTNPT Z IFSSBNJFOUBT RVF OPT
    UBDJÓO                ‡ )FNPT BCPSEBEP DPO VOB HSBO SJHVSP  ‡ 5FOFNPT MB DFSUF[B EF RVF KVOUP B  QFSNJUBO QFSNBOFOUFNFOUF FWBMVBS SF
    y2VÊ PQJOB TPCSF MB FMBCPSBDJÓO EF QMB  TJEBE Z EJTDJQMJOB FDPOÓNJDB Z GJOBODJFSB FM  UPEB MB DPNVOJEBE MPHSBSFNPT SFWBMJEBS  USPBMJNFOUBS Z NFKPSBS MBT BDUJWJEBEFT EFM
    OFT NBFTUSPT RVF TF SFBMJ[BO FO BNCPT  GVODJPOBNJFOUP EF MB $PSQPSBDJÓO NFKP  MB BDSFEJUBDJÓO NÃYJNB  BÒPT RVF QP  RVFIBDFS VOJWFSTJUBSJP
    DBNQVT               SBOEP TVT JOEJDBEPSFT EF SJFTHP Z DPMPDBOEP  TFF OVFTUSB 6OJWFSTJEBE 1BSB FMMP OPT FT
    ‡ )FNPT JNQVMTBEP FTUPT QMBOFT DPO HSBO  FM #POP $PSQPSBUJWP $ FO EJDJFNCSF EF     UBNPT QSFQBSBOEP &O TFQUJFNCSF EF  $0.&/5"3*04 '*/"-&4
    DPNQSPNJTP DPO BMUPT HSBEPT EF QBSUJDJQB  -MFWBNPT VO DPOUSPM EFM OJWFM EF FKFDVDJÓO     TF JOJDJÓ FM QSPDFTP BDSFEJUBDJÓO  "MHVOB ÃSFB EFM RVFIBDFS VOJWFSTJUB
    DJÓO QVFT EF FMMPT FNFSHFSÃ MB WJTJÓO EF MBT  QSFTVQVFTUBSJP NFOTVBM EF UPEBT MBT GJMJBMFT  JOTUJUVDJPOBM NFEJBOUF MB TPDJBMJ[BDJÓO  SJP RVF FTUJNB OP IB TJEP UPDBEB FO FTUB
    QSPQJBT DPNVOJEBEFT SFTQFDUP EF DVÃMFT TPO  DPSQPSBUJWBT DPO VO FOPSNF FTGVFS[P EF MPT  EFM NJTNP FO MPT USFT DBNQVT MB GPSNB  FOUSFWJTUB Z RVF MF HVTUBSÎB BCPSEBS
    MPT BOIFMPT Z NFUBT QBSB FM QSJNFS DFOUFOB  FRVJQPT EF GJOBO[BT EFCJEP BM OJWFM EF EFTJO  DJÓO EF MPT FRVJQPT RVF DPOEVDJSÃO FTUF  ‡ "HSBEFDFS Z SFDPOPDFS FM DPNQSPNJ
    SJP EF BNCPT DBNQVT BQPSUBOEP BM EFTBSSP  UFHSBDJÓO FYJTUFOUF FO    "EFNÃT TF IBO  QSPDFTP Z MB QSFQBSBDJÓO EFM NBUFSJBM RVF  TP EF UPEB MB 6OJWFSTJEBE EVSBOUF MB QBO
    MMP EF MPT UFSSJUPSJPT FO MPT RVF TF JOTFSUBO   FMBCPSBEP NBUSJDFT EF SJFTHP FO UPEBT MBT GJ  DPOGPSNBSÃ MPT JOTVNPT SFMFWBOUFT QBSB  EFNJB &TUP OPT QFSNJUJÓ EBS DPOUJOVJEBE
    y2VÊ IBSÎB VTUFE QBSB NFKPSBS MB JOUFHSB  MJBMFT Z TF JODPSQPSBSÃO BVEJUPSÎBT EF QSPDF  FM USBCBKP RVF SFBMJ[BSÃ MB DPNVOJEBE  B UPEBT MBT BDUJWJEBEFT F JMVNJOBS OVFTUSP
    DJÓO DPO MB DPNVOJEBE FO BNCPT DBNQVT  TPT QBSB GPSUBMFDFS MP BMDBO[BEP  &TUF NFT TF JOJDJBSÃ MB BQMJDBDJÓO EF FO  RVFIBDFS FO VO QFSÎPEP PTDVSP QBSB FM
    ‡ )FNPT NPTUSBEP FO GPSNB DPODSFUB                   DVFTUBT B UPEB MB DPNVOJEBE     NVOEP FOUFSP
    OVFTUSP DPNQSPNJTP BM HFOFSBS OVFWBT PQPS  "$3&%*5"$*¶/         &T GVOEBNFOUBM BEFNÃT MB HFOFSBDJÓO
    UVOJEBEFT QBSB FM EFTBSSPMMP EF BNCPT DBN  &O    MB 6EF$ GVF MB QSJNFSB VOJ  EF VO TJTUFNB JOUFSOP EF BTFHVSBNJFOUP EF  OPINIONES
    QVT QMBOFT NBFTUSP Z EF EFTBSSPMMP  SFTQF  WFSTJEBE EF SFHJPOFT FO BDSFEJUBSTF QPS  MB DBMJEBE RVF IFNPT WFOJEP EFTBSSPMMBOEP  Twitter @DiarioConce
                                                          [email protected]
    UBOEP FM GVODJPOBNJFOUP EF TVT DPNVOJEBEFT
    Z BQPZBOEP TPTUFOJEBNFOUF TVT JOJDJBUJWBT Z
    BDDJPOFT
                          "$3&%*5"$*¶/ i5FOFNPT MB DFSUF[B EF RVF KVOUP B UPEB MB DPNVOJEBE
    1"/%&.*"                   MPHSBSFNPT SFWBMJEBS MB BDSFEJUBDJÓO NÃYJNB  BÒPT RVF QPTFF OVFTUSB
    $POTJEFSBOEP MB QBOEFNJB EFM DPSP      6OJWFSTJEBE 1BSB FMMP OPT FTUBNPT QSFQBSBOEPu
    OBWJSVT Z TVT DPOTFDVFODJBT yDÓNP BCPS                                            '050 *4*%030 7"-&/;6&-" .
    EBS FM JNQBDUP FO MB TBMVE NFOUBM EF MPT
    EPDFOUFT QFSTPOBM UÊDOJDP BENJOJTUSBUJ
    WP Z FTUVEJBOUFT
    ‡ %VSBOUF    DSFBNPT MB 6OJEBE EF
    "QPZP 1TJDPTPDJBM QBSB FM 1FSTPOBM 6OJWFS
    TJUBSJP 6"116 Z TFHVJSÃ GVODJPOBOEP EV
    SBOUF UPEP FM    EF NPEP RVF FM USBCBKP Z
    MB FYQFSJFODJB EF FTUB VOJEBE BTÎ DPNP EF MB
    %JSFDDJÓO EF 1FSTPOBM %*4& Z MPT EFQBSUB
    NFOUPT EF 1TJDPMPHÎB 1TJRVJBUSÎB Z 5SBCBKP
    4PDJBM OPT QFSNJUJSÃO DSFBS VO PSHBOJTNP
    QFSNBOFOUF EFEJDBEP B MB BUFODJÓO FO TBMVE
    NFOUBM EF UPEB MB DPNVOJEBE 6EF$
    "OUF MB FWFOUVBM QSPMPOHBDJÓO EF FTUB
    QBOEFNJB V PUSBT FNFSHFODJBT TBOJUB
    SJBT TJNJMBSFT yVTUFE QSPQPOESÎB BMHVOB
    NFEJEB FTQFDJBM OPWFEPTB FO DVBOUP B MB
    GPSNB EF FOGSFOUBS FTUB UFNÃUJDB B OJWFM
    JOTUJUVDJPOBM
    ‡ +VOUP DPO NBOUFOFS MPT OJWFMFT EF BV
    UPDVJEBEP FM DPNQSPNJTP DPO MPT QMBOFT EF
    WBDVOBDJÓO Z MB BQMJDBDJÓO EF UFTUT SÃQJEPT
    QBSB BDUJWJEBEFT NBTJWBT Z 1$3 FO DBTP EF
    EVEB TFHVJS DBOBMJ[BOEP MBT JOJDJBUJWBT RVF
    FNFSKBO

    '*/"/$*".*&/50 : '*/"/;"4
    3FTQFDUP BM GJOBODJBNJFOUP EF MB FEV
    DBDJÓO TVQFSJPS y$ÓNP BCPSEBSÎB VTUFE
    MB HFTUJÓO FTUSBUÊHJDB EF MBT 6FT 1ÙCMJDBT
    OP FTUBUBMFT BOUF MPT UPNBEPSFT EF EFDJ
    TJÓO FO $IJMF DPO FM PCKFUJWP EF HBSBOUJ
    [BS MPT SFDVSTPT OFDFTBSJPT QBSB VO BEF
    DVBEP EFTFNQFÒP
    ‡ $POTUJUVDJPOBM "MDBO[BS FM NJTNP SFDP
    OPDJNJFOUP EF MB SFGPSNB EF   B MB $POTUJ
    UVDJÓO EF    DVBOEP TF FTUBCMFDJÓ RVF i-BT
    6OJWFSTJEBEFT FTUBUBMFT Z MBT QBSUJDVMBSFT SFDP
    OPDJEBT QPS FM &TUBEP TPO QFSTPOBT KVSÎEJDBT
    EPUBEBT EF BVUPOPNÎB BDBEÊNJDB BENJOJTUSB
    UJWB Z FDPOÓNJDB $PSSFTQPOEF BM &TUBEP QSP
    WFFS B TV BEFDVBEP GJOBODJBNJFOUP QBSB RVF
    QVFEBO DVNQMJS TVT GVODJPOFT QMFOBNFOUF
    EF BDVFSEP B MPT SFRVFSJNJFOUPT FEVDBDJPOB
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18