Page 9 - Especial UDEC rectores
P. 9

www.ladiscusion.cl                                         %JBSJP $PODFQDJ«O 4›CBEP  EF FOFSP EF
                                                          Sábado 8 de enero de 2022


    CPT DBNQVT                               WFSTJEBE EF SFHJPOFT FO BDSFEJUBSTF QPS   WJTUB Z RVF MF HVTUBSÎB BCPSEBS
    ‡ &O FM DBTP EF $IJMMÃO IBZ RVF QPUFO                 BÒPT Z BIPSB TF IB SFJOJDJBEP FTF DBNJOP  ‡ /PT QBSFDF NVZ QSFPDVQBOUF MB GPS
    DJBS FM DBNQVT DPNP FTQBDJP EF SFDSFBDJÓO                y$ÓNP DSFF RVF MB VOJWFSTJEBE FOGSFOUB FTUF  NB FO RVF TF IB NPEJGJDBEP FM QBESÓO
    Z WFS DÓNP GPSUBMFDFS BM $FDBM QPS FKFN                OVFWP EFTBGÎP  yDÓNP FWBMÙB DBEB VOP EF MPT  FMFDUPSBM FO MPT ÙMUJNPT NFTFT QPS QBSUF
    QMP &O FM EF -PT "OHFMFT FT OFDFTBSJP                 BUSJCVUPT EF MB 6EF$ RVF TPO QPOEFSBEPT FO  EF MBT BDUVBMFT BVUPSJEBEFT &TUBT IBO JO
    DSFBS VOB JOTUJUVDJPOBMJEBE TFNFKBOUF B                FTUF QSPDFTP QPS MB $/"        DPSQPSBEP QSPGFTPSFT B MB QMBOUB BDBEÊNJ
    GJO EF RVF TF NVFTUSF B MB DPNVOJEBE UPEP                 ‡ 7FP DPO NVDIB QSFPDVQBDJÓO FM EÊGJDJU RVF  DB QBSB RVF WPUFO OP UFOJFOEP QSFTFOUF
    MP RVF IBDFO MPT BDBEÊNJDPT EFM DBNQVT                 UFOFNPT FO HFTUJÓO &O FM ÙMUJNP SBOLJOH EF MB  FM SFHMBNFOUP EF QFSTPOBM OJ FM DPOTFKP
                                        5FSDFSB BQBSFDJNPT RVJOUPT FO FTF BTQFDUP QPS  BDBEÊNJDP MP RVF DPOUSJCVZF B EFUFSJPSBS
    1"/%&.*"                                MP DVBM IBCSÃ RVF FOUSBS EF MMFOP B NFKPSBS BRVF  MB GF QÙCMJDB Z MB MFHJUJNJEBE RVF EFCF UF
    $POTJEFSBOEP MB QBOEFNJB EFM DPSP                   MMP "WBO[BSFNPT FO MB QSPGFTJPOBMJ[BDJÓO Z UFD  OFS FTUF BDUP EFNPDSÃUJDP EF FMFDDJÓO EFM
    OBWJSVT Z TVT DPOTFDVFODJBT y$ÓNP                   OJGJDBDJÓO EF FTUF QSPDFTP EF UBM NBOFSB EF BTF  SFDUPS
    BCPSEBS FM JNQBDUP FO MB TBMVE NFOUBM                  HVSBS SFTVMUBEPT TJO VOB TPCSFDBSHB BDBEÊNJDB   &O GVODJÓO EF FMMP Z EF UPEP MP RVF IF
    EF MPT EPDFOUFT QFSTPOBM UÊDOJDP BE                   0USP BTQFDUP B PCTFSWBS FT MB EJNFOTJÓO  EF  NPT WJTUP GPSNVMP VO MMBNBEP B MB VOJ
    NJOJTUSBUJWP Z FTUVEJBOUFT                       MB BDSFEJUBDJÓO RVF EJDF SFMBDJÓO DPO MBT QFSTP  EBE DPO MPT PUSPT DBOEJEBUPT Z DBOEJEB
    ‡ -PT EPDFOUFT TBCFNPT CJFO FM JNQBD                  OBT Z MB HFTUJÓO FO MB DVBM OPT QSFPDVQBSFNPT  UBT FO CBTF B MBT PSJFOUBDJPOFT QSPHSB
    UP RVF UPEP FTUP IB UFOJEP FO OVFTUSPT FT                QPS EFTBSSPMMBS VOB HFTUJÓO IPSJ[POUBM EFTDFO  NÃUJDBT RVF OPT VOFO QBSB RVF FM
    UVEJBOUFT Z FO EJDIP TFOUJEP FT JNQSFTDJO               USBMJ[BEB Z USBOTQBSFOUF DFOUSBEB FO FM EFTBSSP  QSÓYJNP BÒP QPEBNPT PGSFDFS VOB SFD
    EJCMF VO BVNFOUP FO MBT IPSBT QTJDPMÓHJ                 MMP EF MBT QFSTPOBT          UPSÎB RVF MF EF HPCFSOBCJMJEBE B MPT QSÓ
    DBT FO MB %*4& " OJWFM EF USBCBKBEPSFT                                    YJNPT DVBUSP BÒPT
    EFCFNPT UBNCJÊO QSFPDVQBSOPT FO FTF                   $0.&/5"3*04 '*/"-&4
    TFOUJEP Z EFTUJOBS SFDVSTPT QBSB QSPWFFS                 "MHVOB ÃSFB EFM RVFIBDFS VOJWFSTJUBSJP  OPINIONES
    B MB %JSFDDJÓO EF 1FSTPOBM EF NÃT QSPGF                 RVF FTUJNB OP IB TJEP UPDBEB FO FTUB FOUSF  Twitter @DiarioConce
                                                           [email protected]
    TJPOBMFT RVF QVFEBO BUFOEFS MPT SFRVFSJ
    NJFOUPT FO FTF TFOUJEP
    "OUF MB FWFOUVBM QSPMPOHBDJÓO EF
    FTUB QBOEFNJB V PUSBT FNFSHFODJBT TB    "$3&%*5"$*¶/ i"WBO[BSFNPT FO MB QSPGFTJPOBMJ[BDJÓO
    OJUBSJBT TJNJMBSFT yVTUFE QSPQPOESÎB   Z UFDOJGJDBDJÓO EF FTUF QSPDFTP EF UBM NBOFSB EF BTFHVSBS
    BMHVOB NFEJEB FTQFDJBM OPWFEPTB FO    SFTVMUBEPT TJO VOB TPCSFDBSHB BDBEÊNJDBu
    DVBOUP B MB GPSNB EF FOGSFOUBS FTUB UF                                             '050 *4*%030 7"-&/;6&-" .
    NÃUJDB B OJWFM JOTUJUVDJPOBM
    ‡ -B QSPMPOHBDJÓO EF MB QBOEFNJB FT
    VOB QPTJCJMJEBE Z TJ FMMP MMFHB B TVDFEFS EF
    CFSFNPT QSFPDVQBSOPT OP TPMP EF RVF
    MPT FTUVEJBOUFT UFOHBO UPEP MP OFDFTBSJP
    QBSB BDDFEFS B DMBTFT TJOP RVF DPNP ZB
    EJKF MPT QSPGFTPSFT Z GVODJPOBSJPT RVF EF
    CBO SFBMJ[BS UFMFUSBCBKP QFSDJCBO VOB
    DPNQFOTBDJÓO QPS FM VTP EF TVT QSPQJPT
    SFDVSTPT FO MB FOTFÒBO[B POMJOF BMHP B MP
    RVF FTUB BENJOJTUSBDJÓO TF IB OFHBEP FO
    GPSNB UBKBOUF

    '*/"/$*".*&/50 : '*/"/;"4
    3FTQFDUP BM GJOBODJBNJFOUP EF MB FEV
    DBDJÓO TVQFSJPS y$ÓNP BCPSEBSÎB VT
    UFE MB HFTUJÓO FTUSBUÊHJDB EF MBT 6FT 1Ù
    CMJDBT OP FTUBUBMFT BOUF MPT UPNBEPSFT
    EF EFDJTJÓO FO $IJMF DPO FM PCKFUJWP EF
    HBSBOUJ[BS MPT SFDVSTPT OFDFTBSJPT QBSB
    VO BEFDVBEP EFTFNQFÒP
    ‡ %FCFNPT UFOFS VO SPM BDUJWP BOUF
    FM $SVDI Z FM (  QFSP UBNCJÊO GSFOUF MB
    %JQSFT BM .JOJTUFSJP EF &EVDBDJÓO Z TP
    CSF UPEP GSFOUF B MB QSFTJEFODJB EF MB
    3FQÙCMJDB
    y$ÓNP QSPZFDUB MB HFTUJÓO GJOBODJF
    SB FO VO FWFOUVBM HPCJFSOP VOJWFSTJUB
    SJP B TV DBSHP
    ‡ -B NBZPSÎB EF MPT SFDVSTPT RVF MB
    6EF$ HFOFSB P DBQUB UJFOFO DPNP EFTUJ
    OP QSJPSJUBSJP FM QBHP EF TVFMEPT Z FO EJ
    DIP TFOUJEP FT JNQSFTDJOEJCMF UFSNJOBS
    DPO MB EFTJHVBMEBE RVF TF IB JODSFNFOUB
    EP FO FTUPT ÙMUJNPT BÒPT Z IBDFS RVF TF
    SFTQFUF FM SFHMBNFOUP EF QFSTPOBM B GJO EF
    FRVJMJCSBS F JOUFHSBS MB FTUBCJMJEBE MBCP
    SBM Z MB FTUBCJMJEBE GJOBODJFSB &O SFMBDJÓO
    DPO MP BOUFSJPS FT GVOEBNFOUBM GJKBS FO GPS
    NB QBSUJDJQBUJWB MBT QSJPSJEBEFT EF JO
    WFSTJÓO BDBEÊNJDB

    "$3&%*5"$*¶/
    &O   MB 6EF$ GVF MB QSJNFSB VOJ
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14