Page 7 - Especial UDEC rectores
P. 7

Sábado 8 de enero de 2022
    www.ladiscusion.cl                                         %JBSJP $PODFQDJ«O 4›CBEP  EF FOFSP EF

    i                                      OPMÓHJDB IBDJB FNQSFTBT Z PSHBOJ[B  SBDJÓO EF DPOPDJNJFOUP EB DVFOUB EF
        " GVUVSP DSFP RVF MP WJSUVBM TFS› NVZ
                                                           UPEP TV QPUFODJBM yP DSFF VTUFE RVF
                                          DJPOFT SFHJPOBMFT Z OBDJPOBMFT
                                           ‡ -B 73*% : -" 73*. EFCFO USBCBKBS
                                                           IBZ ÃSFBT EPOEF TF EFCFO GPSUBMFDFS
     °UJM QPS FKFNQMP FO BMHVOPT DVSTPT EF
     QPTUHSBEP SFVOJPOFT P TJUVBDJPOFT                     DPPSEJOBEBNFOUF .J DPODFQDJÓO EF MB  MBT DBQBDJEBEFT EF JOWFTUJHBDJÓO
                                          7JDFSSFDUPSÎB EF 7JODVMBDJÓO DPO FM NFEJP
                                                           y$VÃMFT TFSÎBO FTBT ÃSFBT
                                          FT RVF OP TFB VO PSHBOJTNP EFEJDBEP TPMP
                                                            ‡ &T OFDFTBSJP QPUFODJBS MB JOWFTUJHB
     FYDFQDJPOBMFTw                               B FYUFOTJÓO RVF FT BMHP RVF IBDFNPT NVZ  DJÓO JOUFSEJTDJQMJOBSJB BTPDJBEB B MPT QSP
                                          CJFO FO MB 6EF$ EFTEF TJFNQSF TJOP RVF  CMFNBT EFM UFSSJUPSJP BTÎ DPNP QSPNPWFS
                                          BEFNÃT HFOFSF VO WÎODVMP FGFDUJWP DPO PS  QSPHSBNBT EF JODPSQPSBDJÓO UFNQSBOB
                                          HBOJ[BDJPOFT HSFNJBMFT TJOEJDBMFT QP  EF KÓWFOFT JOWFTUJHBEPSFT 1PS PUSP MBEP
                                          CMBDJPOBMFT EFQPSUJWBT FUD &TP OPT QFS  FT OFDFTBSJP SFFTUVEJBS FM QSPZFDUP EFM
    GFSFODJBT QSFTVQVFTUBSJBT F JODMVTP EF USB                  NJUJSÎB VO EJÃMPHP NVDIP NÃT EJSFDUP  1BSRVF $JFOUÎGJDP Z 5FDOPMÓHJDP TPCSF
    UP RVF FYJTUFO DPO $PODFQDJÓO                        DPO MBT GVFS[BT WJWBT EF MB DPNVOJEBE Z EF  DVZP EFTUJOP OVODB TF IB EBEP VOB FYQMJ
    y2VÊ FWBMVBDJÓO IBDF EF MBT DMBTFT                     FTF NPEP QPESFNPT TBCFS EF NFKPS GPS
    POMJOF RVF IB EFCJEP JNQMFNFOUBS MB                     NB DVÃMFT TPO MBT OFDFTJEBEFT FYBDUBT FO
    6EF$ FO MPT ÙMUJNPT EPT BÒPT -P CVF                     DVBOEP B USBOTGFSFODJB UFDOPMÓHJDB
    OP MP EFGJDJFOUF Z RVÊ QSPZFDDJPOFT MF                     &M BQPSUF RVF IBDF MB 6EF$ FO HFOF       Continúa en pág. 8
    WF B GVUVSP
    ‡ -P WJSUVBM IB QFSNJUJEP DPOUJOVBS
    DPO MBT DMBTFT QFSP IBZ UFNBT QFOEJFOUFT                                           '050 *4*%030 7"-&/;6&-" .
    DPNP DPNQFOTBS B MPT QSPGFTPSFT Z BENJ
    OJTUSBUJWPT QPS FM VTP EF TVT QSPQJPT SFDVS
    TPT FO MB EPDFODJB Z FO FM USBCBKP SFTQFD
    UJWBNFOUF %FM NJTNP NPEP UBNCJÊO DSFP
    OFDFTBSJP EFTBSSPMMBS VOB FTUSBUFHJB EF
    BQPZP EJSFDUP B MBT Z MPT EPDFOUFT " GVUV
    SP DSFP RVF MP WJSUVBM TFSÃ NVZ ÙUJM QPS
    FKFNQMP FO BMHVOPT DVSTPT EF QPTUHSBEP
    SFVOJPOFT P TJUVBDJPOFT FYDFQDJPOBMFT
    3FTQFDUP EFM QPTHSBEP DSFF RVF MB
    PGFSUB BDUVBM FT MB BEFDVBEB P IBZ ÃSFBT
    EFGJDJUBSJBT EPOEF EFCFSÎB IBCFS NB
    ZPS ÊOGBTJT Z P JOWFSTJÓO
    ‡ )BZ VOB PGFSUB BEFDVBEB QFSP FT
    BNQMJBCMF Z EFCFNPT TFS DBQBDFT EF SFDP
    HFS MBT EJGJDVMUBEFT RVF FOGSFOUB MB TPDJF
    EBE Z USBOTGPSNBSMBT FO JOUFSSPHBOUFT
    DJFOUÎGJDBT &MMP OPT BCSJSÃ VO FOPSNF DBN
    QP EF EFTBSSPMMP RVF TF USBEVDJSÃ FO NB
    ZPS OÙNFSP EF EPDUPSBEPT Z NÃT FTUV
    EJBOUFT "TJNJTNP FT OFDFTBSJP GPSUBMFDFS
    FM WÎODVMP Z MB BTPDJBUJWJEBE FOUSF QSPHSB
    NBT EF UBM NBOFSB EF QPUFODJBS TV EFTB
    SSPMMP &T VSHFOUF BEFNÃT EFTBSSPMMBS VOB
    QPMÎUJDB EF SFOPWBDJÓO EF MBCPSBUPSJPT Z
    FRVJQPT FO CVTDB EF QSPNPWFS MB FYDFMFO
    DJB JOWFTUJHBUJWB
    y2VF QSPQPOF VTUFE QBSB NFKPSBS
    MB JOTFSDJÓO MBCPSBM EF MPT FHSFTBEPT EF
    MB 6EF$
    ‡ /VFTUSPT FHSFTBEPT FO HFOFSBM UJFOFO
    VO CVFO OJWFM EF FNQMFBCJMJEBE QFSP DSFP
    RVF FTP TF QVFEF BGJBO[BS BÙO NÃT IBDJFO
    EP RVF MB 6OJEBE EF &YBMVNOPT DVNQMB VO
    SPM NVDIP NÃT FGFDUJWP FO TV WJODVMBDJÓO
    DPO FYFTUVEJBOUFT OVFTUSPT FO MVHBSFT DMB
    WF DPNP MP IBDFO PUSBT VOJWFSTJEBEFT

    *  %  *
    -B 6EF$ FT VOB EF MBT DBTBT EF FTUV
    EJPT TVQFSJPSFT RVF NÃT QSPZFDUPT TF
    BEKVEJDB B USBWÊT EF GPOEPT DPODVSTB
    CMFT y$SFF VTUFE RVF IBZ FTQBDJPT EF
    NFKPSB FO FTUB EJNFOTJÓO %F TFS BTÎ         i&T OFDFTBSJP NFKPSBS MB HFTUJÓO FO UÊSNJOPT EFM BQPZP B MPT
    RVÊ QSPQPOF
     ‡ &T OFDFTBSJP NFKPSBS MB HFTUJÓO FO        BDBEÊNJDPT RVF QPTUVMBO B MPT GPOEPT DPODVSTBCMFT
    UÊSNJOPT EFM BQPZP B MPT BDBEÊNJDPT RVF
    QPTUVMBO B MPT GPOEPT DPODVSTBCMFT BV        BVNFOUBOEP ‡ QPS FKFNQMP‡ MB DBOUJEBE EF FKFDVUJWPT
    NFOUBOEP QPS FKFNQMP MB DBOUJEBE EF        RVF BZVEBO FO MBT QPTUVMBDJPOFT Z FO MB QPTUFSJPS
    FKFDVUJWPT RVF BZVEBO FO MBT QPTUVMBDJP
    OFT Z FO MB QPTUFSJPS USBNJUBDJÓO BENJOJT      USBNJUBDJÓO BENJOJTUSBUJWB &TP FT JOEJTQFOTBCMFu
    USBUJWB &TP FT JOEJTQFOTBCMF
     y2VÊ NFEJEBT P BDDJPOFT JNQMFNFO
    UBSÎB QBSB NFKPSBS MB USBOTGFSFODJB UFD
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12