Page 5 - Especial UDEC rectores
P. 5

www.ladiscusion.cl                                         %JBSJP $PODFQDJ«O 4›CBEP  EF FOFSP EF
                                                          Sábado 8 de enero de 2022


    OBWJSVT Z TVT DPOTFDVFODJBT yDÓNP                   "$3&%*5"$*¶/            FOUSFWJTUB Z RVF MF HVTUBSÎB BCPSEBS
    BCPSEBS FM JNQBDUP FO MB TBMVE NFOUBM                   &O   MB 6EF$ GVF MB QSJNFSB VOJWFS  ‡ -B QBOEFNJB OP UBO TPMP EFTBUÓ VOB
    EF MPT EPDFOUFT QFSTPOBM UÊDOJDP BE                  TJEBE EF SFHJPOFT FO BDSFEJUBSTF QPS   DSJTJT TBOJUBSJB FDPOÓNJDB Z TPDJBM TJOP RVF
    NJOJTUSBUJWP Z FTUVEJBOUFT "OUF MB                   BÒPT Z BIPSB TF IB SFJOJDJBEP FTF DBNJ  UBNCJÊO BDFMFSÓ MB EJHJUBMJ[BDJÓO MB BVUPNB
    FWFOUVBM QSPMPOHBDJÓO EF FTUB QBOEF                   OP y$ÓNP DSFF RVF MB VOJWFSTJEBE FO  UJ[BDJÓO MB JODPSQPSBDJÓO EF MB JOUFMJHFODJB
    NJB V PUSBT FNFSHFODJBT TBOJUBSJBT TJ                  GSFOUB FTUF OVFWP EFTBGÎP  yDÓNP FWBMÙB  BSUJGJDJBM DPNP GBDUPSFT FTUSBUÊHJDPT FO MBT
    NJMBSFT yVTUFE QSPQPOESÎB BMHVOB NF                  DBEB VOP EF MPT BUSJCVUPT EF MB 6EF$ RVF  PSHBOJ[BDJPOFT Z SFMFWÓ MB VSHFODJB EFM DBN
    EJEB FTQFDJBM OPWFEPTB FO DVBOUP B MB                 TPO QPOEFSBEPT FO FTUF QSPDFTP QPS MB  CJP EF OVFTUSP NPEP EF WJEB Z QBSBEJHNBT
    GPSNB EF FOGSFOUBS FTUB UFNÃUJDB B OJ                  $/"                 &TP MMFWB B QFOTBS MB &EVDBDJÓO 4VQFSJPS EF
    WFM JOTUJUVDJPOBM                             ‡ -PT OVFWPT DSJUFSJPT Z FTUÃOEBSFT EF  NBOFSB EJTUJOUB EPOEF FM SFUP TFSà BWBO[BS
    ‡ 4F IBO SFBMJ[BEP FTGVFS[PT QFSP IBZ                 BDSFEJUBDJÓO OPT FOGSFOUBSÃO B EFTBGÎPT EF  IBDJB VOB 6OJWFSTJEBE EJHJUBM JODMVTJWB Z
    RVF QPUFODJBS MBT PSHÃOJDBT FYJTUFOUFT FM               NPEFSOJ[BDJÓO JOUFSFTBOUFT &OUSF FTUPT  TVTUFOUBCMF /VFTUSB QSPQVFTUB TF BSUJDVMB
    USBCBKP FO SFE EF MBT EJWFSTBT VOJEBEFT                 EFTUBDBO SFWJTBS FM .PEFMP &EVDBUJWP BDF  FO NJTJPOFT FTUSBUÊHJDBT DFOUSBEBT FO MB
    DPNP FT FM DBTP EF MPT DPNJUÊT QBSJUBSJPT                MFSBS MB USBOTGPSNBDJÓO EJHJUBM Z BWBO[BS IB  TVTUFOUBCJMJEBE DPNP NPEFMP EF EFTBSSPMMP
    RVF QPESÎBO UFOFS VO SPM EF WJHJMBODJB FO TB              DJB VO NPEFMP EF HPCFSOBO[B BCJFSUB USBOT  FOUSF FMMBT $BNQVT 4VTUFOUBCMFT 1PMPT EF
    MVE JOUFHSBM BDUJWP *NQMFNFOUBSFNPT VO                 QBSFOUF Z DPMBCPSBUJWB RVF GBWPSF[DB MB  %FTBSSPMMP QBSB MPT $BNQVT $IJMMÃO Z -PT
    1SPHSBNB EF TBMVE NFOUBM Z SFTJMJFODJB F JN              BOIFMBEB JOUFHSBDJÓO FOUSF DBNQVT Z TFB FM  ¦OHFMFT 5SBOTGPSNBDJÓO EJHJUBM (PCFSOBO
    QVMTBSFNPT FM ÃSFB 4BMVE B USBWÊT EF MB .J               TVTUFOUP EF VOB DPNQMFNFOUBSJFEBE RVF  [B BCJFSUB .PEFMP EF (FOFSBDJÓO Z (FTUJÓO
    TJÓO 4BMVE 6EF$ JOJDJBOEP VO 1SPZFDUP EF                OPT GPSUBMF[DB JOTUJUVDJPOBMNFOUF  EFM $POPDJNJFOUP %FTBSSPMMP DVMUVSBM F JO
    $FOUSP EF 4BMVE QBSB BUFOEFS QBSUF EF MBT                                  EVTUSJB DSFBUJWB Z 4BMVE (MPCBM 6EF$
    OFDFTJEBEFT EF OVFTUSB $PNVOJEBE GPSUB                 $0.&/5"3*04 '*/"-&4
    MFDFS MB JOWFTUJHBDJÓO DMÎOJDB Z BNQMJBS MPT               "MHVOB ÃSFB EFM RVFIBDFS VOJWFSTJUB  OPINIONES
    DBNQPT DMÎOJDPT QBSB MB GPSNBDJÓO EF OVFT                SJP RVF FTUJNB OP IB TJEP UPDBEB FO FTUB  Twitter @DiarioConce
                                                          [email protected]
    USPT FTUVEJBOUFT

    '*/"/$*".*&/50 : '*/"/;"4
    3FTQFDUP BM GJOBODJBNJFOUP EF MB FEV    "$3&%*5"$*¶/ MPT OVFWPT DSJUFSJPT Z
    DBDJÓO TVQFSJPS yDÓNP BCPSEBSÎB VTUFE    FTUÃOEBSFT EF BDSFEJUBDJÓO OPT FOGSFOUBSÃO B
    MB HFTUJÓO FTUSBUÊHJDB EF MBT 6FT 1ÙCMJDBT  EFTBGÎPT EF NPEFSOJ[BDJÓO JOUFSFTBOUFT
    OP FTUBUBMFT BOUF MPT UPNBEPSFT EF EFDJ                                             '050 $"30-*/" &$)"(Ã& .
    TJÓO FO $IJMF DPO FM PCKFUJWP EF HBSBOUJ
    [BS MPT SFDVSTPT OFDFTBSJPT QBSB VO BEF
    DVBEP EFTFNQFÒP y$ÓNP QSPZFDUB MB
    HFTUJÓO GJOBODJFSB FO VO FWFOUVBM HP
    CJFSOP VOJWFSTJUBSJP B TV DBSHP
    ‡ -B 6EF$ EFCF EFGFOEFS TV SPM QÙCMJDP
    F JNQVMTBS JHVBMEBE EF USBUP FOUSF VOJWFSTJ
    EBEFT 1PS PUSP MBEP DPNP EFUBMMP NÃT BEF
    MBOUF EFCFSFNPT BCPSEBS FM FOEFVEBNJFO
    UP DPSQPSBUJWP NFEJBOUF MB HFOFSBDJÓO EF
    OVFWPT SFDVSTPT Z VOB FTUSBUFHJB EF SFGJ
    OBODJBNJFOUP DPSQPSBUJWP EF MBSHP QMB[P
    $POTJEFSBNPT DSVDJBM RVF MB TJUVBDJÓO GJ
    OBODJFSB EF MB 6EF$ TFB DPOPDJEB QPS UPEB
    MB $PNVOJEBE Z OP TÓMP QPS MPT TPDJPT Z EJ
    SFDUPSFT EF MB $PSQPSBDJÓO 1PS FTUB SB[ÓO
    RVJFSP BQSPWFDIBS FTUF FTQBDJP QBSB BSSPKBS
    BMHVOBT MVDFT BM SFTQFDUP
    &M OJWFM EF MPT QBTJWPT EF MB $PSQPSBDJÓO
    BVNFOUÓ FO   FO MPT ÙMUJNPT  BÒPT &T QPS
    FMMP RVF QBSB BCPSEBS FM FYDFTJWP FOEFVEB
    NJFOUP DPSQPSBUJWP QSPQPOFNPT VOB FTUSB
    UFHJB GJOBODJFSB RVF TF USBEV[DB FO DBQUBS
    OVFWPT SFDVSTPT RVF BZVEFO B QSFQBHBS FM ÙM
    UJNP CPOP DPSQPSBUJWP Z RVF QFSNJUB SFGJ
    OBODJBS B NÃT CBKP DPTUP Z B NÃT MBSHP QMB
    [P B MB $PSQPSBDJÓO %F FTUF NPEP MPT SFDVS
    TPT MJCFSBEPT EFM SFGJOBODJBNJFOUP TF
    EFCJFSBO EFTUJOBS B OVFWPT QSPZFDUPT QBSB
    NFKPSBS MPT SFTVMUBEPT PQFSBDJPOBMFT EF UP
    EPT MPT TFHNFOUPT DPSQPSBUJWPT FO FTQF
    DJBM -PUFSÎB Z &EVDBDJÓO QPS NFEJP EF OVF
    WPT KVFHPT EF B[BS Z EF VOB PGFSUB EF QPTU
    HSBEP NÃT EJWFSTB Z EJWFSTJGJDBEB FO $IJMF Z
    FO FM FYUSBOKFSP /PT QBSFDF SFMFWBOUF FWJUBS
    MB TPCSFWBMPSJ[BDJÓO EF MPT BDUJWPT EF JOWFS
    TJÓO EF MB $PSQPSBDJÓO FTQFDJBMNFOUF MVF
    HP EF MP TVDFEJEP DPO MB NBMB HFTUJÓO EFM QSP
    ZFDUP 1"$:5 'JOBMNFOUF QPUFODJBSFNPT
    MBT QSFTUBDJPOFT EF TFSWJDJPT SFWJTBSFNPT FM
    OVFWP 3FHMBNFOUP BDBEÊNJDP RVF MJNJUB
    FTUF BTQFDUP Z FYQMPSBSFNPT OVFWPT OFHP
    DJPT JOFYQMPUBEPT IBTUB FM NPNFOUP QPS MB
    $PSQPSBDJÓO
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10